סימון מודלים בלייזר

סימון מודלים בלייזר

בעזרת מערכת הלייזר ניתן לסמן על משטח האבן את המודל הרצוי !!!

© Copyright – NesCut Lasers 2010